Πολιτική Απορρήτου

H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  Teomav.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να
μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα
τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας
μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν
να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν
email στη Teomav.gr

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Teomav.gr συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τη Teomav.gr , (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.
Η Teomav.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία, (iv) ειδικές προσφορές της εταιρείας , (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από τη Teomav.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε εκτέλεση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για
παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την
χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου
κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε
δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη
παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της
Teomav.gr.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι
συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της  Teomav.gr
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Teomav.gr απαιτεί από τους
υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους
χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση η Teomav.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα
προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό
απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση
δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων
σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση
(για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

CΟΟΚΙΕS

Η Teomav.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της Teomav.gr , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H Teomav.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην εταιρεία. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Teomav.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Teomav.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη Teomav.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .
Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής της Teomav.gr . Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Teomav.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Teomav.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Συνεχώς η  Teomav.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την
ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και
τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά
χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο
περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική
αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς
τους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

Η Teomav.gr εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Παράδοση προϊόντων – Αποστολή εγγράφων
Παράδοση εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία ο Πελάτης κατά την εγγραφή του δηλώνει ως διεύθυνση παραλαβής. Στον Πελάτη θα παραδίδεται επίσης αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων.
H παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας γίνεται με εταιρία ΕΛΤΑ Courier σε 2-5 εργάσιμες ημέρες. Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ξεπεράσει τις 2-5 εργάσιμες μέρες.
Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών γ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας
Tο κόστος αποστολής είναι κοστίζει 5€ ανά παραγγελία.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσουμε με email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας σας.
Όλες οι παρακάτω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας σας.
Για τον εντοπισμό της παραγγελίας σας θα σταλεί το tracking number στο email που έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία, εάν δεν λάβετε το tracking number θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά της εταιρείας στο τηλ. 6947413555 | 2310 706500 ή με e-mail στο [email protected] για να σας σταλεί το tracking number της παραγγελίας σας.
Παραγγελίες που μένουν σε εκκρεμότητα για πάνω από 3 ημέρες, αποδεσμεύονται αυτόματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην Teomav.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Η Teomav.gr θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν/τα (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής ΕΛΤΑ Courier για παράδοση στον Πελάτη.
Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στην Teomav.gr στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected] και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 6947413555 | 2310 706500 , ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.

Για αλλαγή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής (courier, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική του ευθύνη.

Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με έκπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει σύνδεσμο στην ιστοσελίδα πληρωμών του παρόντος ιστοχώρου, μέσω της οποίας ο Πελάτης θα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τους όρους κατωτέρω. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η 6947413555 | 2310 706500 , θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.

Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση)

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής του πληρωθέντος τιμήματος μόνο αν το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί.Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην Teomav.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω [email protected] και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 6947413555 | 2310 706500 , ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής.Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και αν αυτά είναι στην αρχική τους κατάσταση.
Τα προϊόντα που είναι ιδικές κατασκευές με παραγγελία του πελάτη δεν γίνετε δεκτή η επιστροφή, παρά μόνο εάν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει γίνει λάθος στις προδιαγραφές του προϊόντος.

Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων

Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής . Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 7 πλήρων ημερών δεν γίνονται δεκτά .

Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος

Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων
Η αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και η αρχική τους συσκευασία να μην έχει αποσφραγιστεί.Επίσης το δέμα επιστροφής να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.
Αποστολή των προϊόντων στην Teomav.gr
Η αποστολή ελαττωματικού ή λάθος προϊόν από το κατάστημα μας προς επιστροφή ή προς αλλαγή εντός Ελλάδος γίνεται δωρεάν μόνο μέσω της ίδιας εταιρίας ταχυαποστολής με την οποία απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία ταχυαποστολής, θα χρεώνεται ο πελάτης τα έξοδα αποστολής.
Ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην Teomav.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω [email protected] και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 6947413555 | 2310 706500 , ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος. Το κόστος αποστολής των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εκτός Ελλάδος αναλαμβάνει ο πελάτης.
Στην περίπτωση λανθασμένου, κατεστραμμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, για το οποίο ζητείται η αλλαγή, ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται το κόστος για την δεύτερη παραλαβή του νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής.